Sací bager Cappellotto Cap Bora 2018

Cestný sací bager Cap-Bora je najvýkonnejší sací stroj v našom vozovom parku, disponuje sacím výkonom 12000 m³/hod pri 90% vákuu. Vozidlo je vybavené hydraulickým ramenom so sacou hadicou DN 200. Nadstavba je postavená na podvozku Volvo 8x4. Kalový objem cisterny je 12 m³. Pri vyprázdňovaní sa dá cisternu zdvihnúť o 2 m a vysypať vyťažený materiál do kontejnera.

Sací bager sa používa všade tam, kde je ekonomické využitie, kde je vysoké riziko
poškodenie produktovodov, káblov použitím klasického výkopu alebo s ohľadom na životné prostredie.
Umožňuje výkopovú činnosť v blízkosti koreňového systému bez poškodenia.

Príklady využitia sacieho bagra:

Využitie v stavebníctve, sanačných prácach, atď.

 • Odkrývanie plynových, vodovodných potrubí a komunikačných vedeniach
 • Budovanie priekop pri existujúcich potrubiach
 • Budovanie a sanácia studní, odkrývanie hydrantov
 • Odsávanie naplaveného bahna po povodniach
 • Nasávanie sypkých materiálov, stavebného odpadu
 • Odkrývanie základov, obvodových stien, tankov
 • Sanácia plochých striech, sanácia a prehlbovanie pivníc
 • Nasávanie kontaminovaných zemín
 • Čistenie priekop, krajníc a stredových pásov
 • Odsávanie makadamu z koľajísk
 • Čistenie cestných vpustí

Využitie v priemysle

 • Sanie s azbestu, výbušného prachu
 • Čistenie filtračných zariadení, vysokých pecí
 • Vyprázdňovanie kotlov, bunkrov, síl
 • Odsávanie pri frézovaní komínov

Využitie pre obce

 • Výmena piesku na ihriskách a športoviskách
 • Sanácia stromov, koreňových systémov bez poškodenia
 • Vysávanie kalov, napr. z rybníkov a z priepustí

Výhody použité technologie:

 • sací výkon 13000 m/hod pri 90% vákuu.
 • priemer sacej hadice DN 250
 • možnosť odsávania z veľkých vzdialeností (až 300m)
 • výtlak odsatého materiálu do výšky až 60 m
 • sanie pod vodou
 • suché sanie
 • možnosť sania aj uhoľného výbušného prachu
 • možnosť vysypávania do kontejneru
 • vysokotlakové vodné čerpadlo

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.