Čistenie odpadového potrubia

Na čistení menších profilov používame mobilné vozidlá, ktoré majú väčšiu dostupnosť v teréne a v menej prístupných miestach (napr. historická zástavba, nízke haly, podzemné garáže atď.) 

Robíme čistenie menších profilov potrubia a odstraňujeme havárie na domových odpadoch, kde napríklad dôjde k úplnému upchaniu potrubia a nepríjemné splašky vytopia vašu domácnosť alebo susedov.

K tomu používame pohotovostné vozidlá MERCEDES SPRINTER, IVECO DAILY s tlakovým zariadením IBOS. Tie sú ideálnym prostriedkom k vyriešeniu tejto nepríjemnej udalosti. S týmito vozidlami robíme aj preventívne čistenie odpadov v kuchyniach, v školách a škôlkach a iných rôznych inštitúciách.

Každé vozidlo je vybavené prenosnou kamerou, s ktorou môžeme v prípade nutnosti nahliadnuť do potrubia, okamžite vyhodnotiť stav a podľa toho vyriešiť nepríjemnú situáciu.