Monitorovanie kanalizácie a inžinierskych sietí

V dnešnej modernej dobe je vidieť obnovu miest, obcí, starých budov a priemyselných zón. Opravené budovy slúžia väčšinou k úplne inému účelu, ako pre ktoré boli stavané a projektované.

Rekonštrukcia dokáže meniť fádni objekty na moderný komplex, ale často sa stáva, či už vinou projektanta alebo nevhodným šetrením finančných prostriedkov, že životne dôležité podzemní siete, ako sú kanalizácie zostávajú v pôvodnom stave.

Preto je veľmi dôležité už v príprave projektovej dokumentácie zabezpečiť vytýčenie a celkový posudok stavu kanalizácie s prípadným návrhom na opravu. Veľmi často sa monitoring používa k zisteniu skutočného stavu kanalizačných sietiach v mestách a obciach. Taktiež pri kolaudáciách a preberaní nových stavieb má v dnešnej dobe TV kamera svoje nezastupiteľné miesto.

Novinku v systému TV monitoringu predstavuje kamera IBAK Panoramo, ktorá disponuje dvoma digitálnymi prístrojmi s vysokým rozlíšením, umiestenými vpredu a vzadu. 

Objektív každého digitálneho fotoaparátu je vybavený špeciálnou optikou s polkruhovým obrazom s uhlom otvorenia 185 °. Pri pohybe kamery potrubím sa dostáva do zorného poľa objektívu prakticky celý potrubní systém so všetkými detailmi. Na základe presného merania vzdialenosti sa dá potom následne zostaviť obraz predného a zadného fotoaparátu do styčnej plochy obi dvoch záberov. Pomocou softwaru je možné oba polkruhové obrazy spojiť do jedného guľatého sférického obrazu, ktorý poskytne divákovi všetky potrebné údaje.

Výhody použitej technológie

 • Automatické zaznamenávanie všetkých informácií
 • Perspektívne zobrazení kruhového obrazu (2 x 185°) s umelým horizontom a možnosťou vyklápania a otáčania
 • Dvojrozmerné zobrazenie rozvinutého potrubia s možnosťou odčítania rozmerov
 • Možnosť uloženia až 1880 m záznamu
 • Možnosť zálohovania 3D – záznamu so všetkými informáciami v digitálnej podobe
 • Veľká monitorovacia rýchlosť až 35 cm/s (frekventované cesty, križovatky)
 • Dostupnosť kamery 300 m
 • Meranie spádu potrubia
 • Meranie ovality potrubia
 • Meranie veľkosti trhlín
 • Meranie priemeru kanalizačných prípojok