Tlakové skúšky kanalizácie

Prevádzame tlakové skúšky kanalizácie špičkovým prístrojom od firmy IBOS.

V spojení s kamerovým záznamom a meraním tlakových skúšok dostávate istotu o správnom prevedení výstavby kanalizácie. Dá sa previesť aj lokálne meranie, napr. zmerať každý spoj v úseku kanalizácie samostatne a tím lokalizovať presne závadné miesto. Protokoly sú v tlačenej, prehľadnej podobe ihneď k dispozícii.

Preverovanie generátorom dymu

Prístroj pomocou kvapaliny používanej k výrobe dymu (na báze vody) vytvára hustý dym, bielu hmlu, ktorá je ideálna pre hladenie poruchových alebo nelegálnych prípojok v kanalizácií.

Pomocou prirodzeného komínového efektu je dym vtiahnutý z kanalizácie smerom von odvetraním prípojky, dažďovým zvodom alebo iným zakončením.

Prípojka nemusí byť napojená priamo do šachty, toto zariadenie je možné použiť aj v prípade napojenie prípojky priamo na úsek hlavnej kanalizácie.

Výhody použitej technológie

  • overenie bezchybnej výstavby kanalizácie
  • výsledky merania v tlačenej podobe s protokolmi o meraní ihneď k dispozícii
  • grafické znázornenie priebehu skúšky