Sací bager - odsávanie a fúkanie materiálov

Sacím bagrom je možné odsávať prakticky všetok materiál (pevný, sypký, kvapalný), ktorý prejde sacou hadicou (až DN 250). Tieto stroje umožňujú odsávanie i z extrémnych hĺbok. Odsatý materiál sa dá vysypať do kontejneru alebo vyfúkať až do výšky 100 m.

https://www.youtube.com/watch?v=06Sz5_AjJV4

https://www.youtube.com/watch?v=TcknoOq8E68

Príklady využitia sacieho bagru:

Využitie v stavebníctve, sanačných prácach, atď.

 • Odkrývanie plynových, vodovodných potrubí a komunikačných vedení
 • Budovanie priekopou u existujúcich potrubiach
 • Budovanie a sanácia studní, odkrývanie hydrantov
 • Odsávanie naplaveného bahna po povodniach
 • Nasávanie sypkých materiálov, stavebnej sute
 • Fúkanie sypkých materiálov až do výšky 100m (piesok, štěrk apod.)
 • Odkrývanie základov, obvodových stien
 • Sanácia plochých striech, sanácia a prehlbovanie pivníc
 • Nasávanie kontaminovaných zemín
 • Čistenie priekop, krajníc a stredových pásov
 • Odsávanie makadamu z koľajiska
 • Čistenie cestných vpustí

Využitie v priemysle

 • Sanie azbestu, výbušného prachu
 • Čistenie filtračných zariadení, vysokých pecí
 • Vyprázdňovanie kotlov, bunkrov, síl
 • Odsávanie pri frézovaní komínov

Využitie pre obce

 • Výmena piesku na ihriskách a športoviskách
 • Sanácia stromov, koreňových systémov bez poškodenia
 • Vysávanie kalov, napr. z rybníkov a priepustí