O firme

V roku 2004 bola založená firma SEZAKO Trnava s.r.o., ktorá vznikla odlúčením z firmy SEZAKO Prostějov s.r.o..

Prvú našu techniku, sme si zapožičiavali od firmy SEZAKO Prostějov s.r.o.. Postupom času sme nakúpili novú techniku pre čistenie, rozšírenú o monitorovacie zariadenie svetovej triedy. Pri doplňovaní techniky sme kládli veľký dôraz na skúsenosti, získané behom svojej činnosti a zamerali sme sa na efektivitu a kvalitu práce.

Naším cieľom je kvalitná práca – spokojný zákazník

V súčasnej dobe patríme k najväčším firmám, ktoré prevádzkujú služby v oblasti čistenia a monitorovania kanalizácie, práce sacím bagrom alebo odvoz nebezpečného odpadu cisternou – ADR a to ako v Českej, tak i v Slovenskej republike.

Našou hlavnou činnosťou je čistenie a monitorovanie kanalizačného potrubia od najmenších priemerov (WC, vane, umývadla, drezy) až po veľkoprofilovú kanalizáciu maximálnych rozmerov.  Ponúkame bezvýkopovú technológiu opravy kanalizácie krátkymi sanačnými vložkami od DN100 - DN800.

Samozrejmosťou sú pre nás profesionálne výstupy z monitorovania s možným návrhom opráv.

Ďalšou významnou činnosťou sú práce sacími bagrami, týmito strojmi sme schopní odsať a previezť takmer akýkoľvek odpad, ktorý je možné saním naložiť. Ponúkame komplexný návrh riešení na likvidáciu odpadov a ich uloženie na skladovacích plochách.

Ako jediní disponujeme špeciálnymi mobilnými odlučovačmi ropných látok, tukov a kalov. Tieto stroje sú z dôvodu zníženia nákladov našimi zákazníkmi vyhľadávané.

Ponúkame skúšky tesností kanalizácie a vodárenských nádrží (žumpy, jímky) a tiež meranie hrúbky stien nádrží a potrubí.

Našu prácu najlepšie ocenili mestské a obecné úrady, vodárenské spoločnosti, vojenské útvary, elektrárne, teplárne, uhoľné bane a firmy od malých živnostníkov až po veľké giganty, v rámci chemického priemyslu.

ďalšie ponuky

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.