Čistenie kanalizácie

Pomocou vozidiel na čistenie kanalizácie sme schopný vyčistiť kanalizáciu akéhokoľvek priemeru bez rozdielu stupňa zanesenia.

Vo výbave vozidla sú okrem sady vysokotlakových trysiek k dispozícií aj reťazové a hydromechanické sekáče koreňov. Týmto vybavením vieme obnoviť pôvodní profil potrubia (odstránením koreňového systému, betónových a epoxidových vyvrelín v hrdlách apod.).

Cisterna je rozdelená na dve časti. Predná časť slúži pre čistú vodu k zásobovaniu vysokotlakového čerpadla. V zadnej časti je kalová komora k ukladania nasatých sedimentov. Stáli prísun čistej prefiltrovanej vody z kalové komory do prední časti je zaistený recykláciou typu Wassermeister.

Recyklácia Wassermeister je kontinuálna štvorstupňová úprava vody, dlhodobá osvedčená v slovenských podmienkach, ktorá v porovnaní s bežnými kombinovanými vozidlami vykazuje až niekoľkonásobne vyšší pracovní výkon súpravy. Výhodou je, že odpadajú časové straty pri dovozu vody.  

Výhody použité technológie

  • vysoký sací výkon
  • výkonné vysokotlakové čerpadla (čistiaci účinok)
  • vyčistenie kanalizácie v krátkom čase