Preverovanie generátorom dymu

Prístroj pomocou kvapaliny používanej k výrobe dymu (na báze vody) vytvára hustý dym, bielu hmlu, ktorá je ideálna pre hladenie poruchových alebo nelegálnych prípojok v kanalizácií.

Pomocou prirodzeného komínového efektu je dym vtiahnutý z kanalizácie smerom von odvetraním prípojky, dažďovým zvodom alebo iným zakončením.

Prípojka nemusí byť napojená priamo do šachty, toto zariadenie je možné použiť aj v prípade napojenie prípojky priamo na úsek hlavnej kanalizácie.