Vyhľadávanie trasy potrubia

LOKÁTOR RD 4000 a LOKÁTOR RD 7000 DL+

Zariadenie slúži k vyhľadávaniu trasy potrubia a k zisteniu jeho hĺbky v terénu. Súčasťou lokátora je kanalizačná sonda, ktorú upevníme na kamerový vozík alebo čistiacu trysku a s jej pomocou určíme presnú trasu a hĺbku kanalizačného potrubia. Hľadačka kovov je dôležitá pre zistenie poklopov šachiet, ktoré bývajú niekedy skryté hlboko pod terénom.