Kombinácia vozidiel pri odstávkach

Pri týchto prácach, ktoré vyžadujú rýchle a efektívne riešenie, sa používajú rôzne kombinácie vozidiel. Pre účinnejšie vyťaženie usadeného sedimentu v kanalizácií je možné kombinovať saco kanalizačné vozidlo so sacím bagrom a pri nasadení dvoch a viac saco kanalizačných vozidiel prebieha čistenie časovo a výsledkovo ďaleko efektívnejšie ako pri použití jediného vozidla.

Príklad spolupráce vozidiel

KAISER MERCEDES - BENZ ACTROS s recykláciou vody a sací bager GapVax 9000 v ADR prevedení - pri čistení veľkoprofilovej kanalizácie je využitý súčet kapacít obi dvoch cisterien vozidiel a odsávanie sedimentu je ďaleko rýchlejšie ako u samostatného vozidla. A naopak sa dá využiť výborné sacie výkony napríklad pri čistení záchytných jímok.

HELLMERS Ölmaister - mobilní odlučovač ropných látok a Hellmers Wassermeister MAN s recykláciou vody - pri čistení umývacej rampy.

Kombinácie saco kanalizačných vozidiel s inšpekčnou kamerou pri nočných odstávkach, kde je potrebné previesť rýchle a efektívne vyčistenie a z monitorovanie kanalizácie.

Pri špecifických prácach (napr. čistení veľkých plôch a nádrží) sa používa kombinácia napríklad sacích bagrov.

Pri realizácií prácach veľkého rozsahu v čo najkratšom časovom termíne sme schopný nasadiť všetku našu techniku na včasné splnenie zadaných úloh.

Výhody použitej technológie

  • možnosť rýchleho nasadenia rôznych hore uvedených kombinácii vozidiel
  • čistenie silne zanesených veľkoprofilových kanalizácií vo veľkých vzdialenostiach a v krátkom čase