Lokálne opravy potrubí

V prípade potreby ponúkame lokálne bez výkopové opravy potrubí, napr. v nadväznosti po zistení poruchy kamerovou alebo tlakovou skúškou, disponujeme zariadením, ktoré je určené pre tieto účely. Dá sa použiť pri netesnostiach v spojoch, prerazeniach potrubia, na praskliny a pri ďalších mechanických poškodeniach.

Výhody použitej technológie

  • Bez výkopová technológia
  • ušetrí náklady za výkopové práce a opravy komunikácii
  • malá časová náročnosť