Čistenie vysokotlakovým vodným paprskom

Možnosti využitia v praxi

Stavebníctvo

 • ostriekavanie poškodeného betónu
 • ostriekavania betónových podláh
 • čistenie fasád z betónu, mramoru, žuly apod.
 • odstraňovanie omietok, náterov apod.
 • odstraňovanie grafitov
 • čistenie betonárok, domiešavačov, apod...
 • historické stavby, výškové stavby, mosty, obytné budovy

Chemický priemysel

 • čistenie výmenníkov tepla
 • čistenie potrubí z vnútornej a vonkajšej strany
 • čistenie reaktorov, sudov, nádrží
 • čistenie armatúr
 • čistenie vo výbušnom prostredí

Služby pre mestá a obce

 • čistenie pomníkov

Strojárenstvo

 • čistenie výmenníkov tepla
 • čistenie roštov
 • čistenie žľabov, lamiel
 • odstraňovanie okovov

Komunálna oblasť

 • čistenie starých a nežiaducich náterov
 • čistenie náterov a vodorovných značení na cestách
 • čistenie grafitov

Potravinárstvo

 • čistenie žlabov
 • čistenie dopravníkov
 • čistenie vaní, nádrží, sudov apod.
 • čistenie vzduchových systémov, potrubí a chladiacich systémov

Papierenský priemysel

 • čistenie valcovacích stolíc
 • čistenie valcov
 • čistenie  dopravníkov
 • čistenie výmenníkov tepla, chladičov apod.

Farmácia

 • čistenie aj najtvrdších inkrustov s možností dezinfekcia

Doprava

 • čistenie letiskových plôch
 • čistenie cisterien automobilových, železničných aj lodných

čistenie podvozku strojov a zariadení, ťažké stavební mechanizácie