Čistenie veľkoprofilovej kanalizácie

Pri čistení veľkých profilov sa využívajú hlavne vozidlá s veľkými sacími a tlakovými výkonmi, ktoré umožňujú čistiť potrubia o priemeru 1000 mm a viac, a to v krátkom časovom intervale. Ide o veľké privádzače splaškových vôd na ČOV alebo mestské stoky a zberače.

Popis funkcie

  • preplachovaná voda je z kanalizácie odsávaná spolu s kalmi do kalovej komory
  • z kalovej komory je voda odsávaná cez valcové samočistiace sito odstredivým kalovým čerpadlom priamo do suportu vysokotlakového čerpadla
  • prostredníctvom odstredivého čerpadla je možné z kalové komory odsávať zostatkovú vodu späť do kanalizácie

Vákuové čerpadlo typu KAISER KWP 5100 je umiestnené vstavanej komore čistej vody. Veľmi krátke potrubie medzi čerpadlom a kalovou komorou umožňuje vynikajúcu saciu schopnosť. Vysokotlakové dvojité čerpadlo dosahuje 740 l/min pri 200 baroch. Dosah vysokotlakovej hadice je 200 m (možno aj viac). Nasatý kal sa z cisterny vyprázdňuje jej sklopením.

Na ťažko dostupných miestach (mimo vozovku, na roli, v zelenom páse, atď. ...) sa dá využiť vozidlo WIEDEMANN & REICHHARDT Super 2000, ktoré má výsuvné mobilné rameno do strán až na vzdialenosť 3 m od vozidla a nemusí nadchádzať priamo nad šachtu. Nadstavba WIEDEMANN & REICHHARDT Super 2000 na podvozku MERCEDES ACTROS je špičkový stroj vo svojej triede. Robí čistenie značne zaneseného potrubia väčších profilov, sanie z extrémnych hĺbok, frézovanie potrubia.

Na čistenie väčších profilov potrubí sa používajú špeciálne čistiace trysky (buldozéry), ktoré v spojení s vysokým čistiacim výkonom našej techniky dosahuje vynikajúce výsledky i u veľmi zanesených kanalizáciách.

Čistenie dlhých úsekov až 400 m bez revíznej šachty alebo prístupových miest pre techniku.

Výhody použitej technológie

  • vysoký sací výkon
  • výkonne vysokotlakové čerpadlá (čistiaci účinok)
  • veľké priemery sacích hadíc (nasaje aj väčšie predmety)
  • vyčistenie aj silno zanesených veľkoprofilových kanalizácií v krátkom čase