Monitorovacie vozidlo Tronic

Kombinované vozidlo Volkswagen Transporter 4 x 4 je vybavené kamerovým zariadením, spolu so zariadením na tlakové skúšky a výbavou na lokálne bezvýkopové opravy kanalizácie. Toto spojenie poskytuje komplexnú skúšku kanalizácie a prípadné riešenie opravy v čo najkratšom čase. Vďaka podvozku 4 x 4 disponuje vozidlo veľkou dostupnosťou v teréne. Vozidlo je vybavené najmodernejšou monitorovacou technikou, ktorá zaisťuje obraz s vysokým rozlíšením v kvalite DVD (MPEG-2). Kamera disponuje taktiež meraním spádu, priemeru a ovality potrubia. Vozík kamery je zatáčací, čo umožňuje kamere monitorovať potrubia s rožnými zmenami smeru alebo kanalizácie s rovným dnom. Rozsah monitorovaného potrubia je od DN100 do DN1400 v dĺžke do 300m.

Výhody použité technologie:

  • Ľahká a rýchla obsluha
  • Dostupnosť kamery 300 m
  • Meranie spádu potrubia
  • Meranie ovality potrubia
  • Prenos dát do GIS (ISYBAU XML 2006)

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.