Sací bager Gap-Vax

Sací bager je schopný odstať prakticky akýkoľvek materiál, ktorý prejde sacou hadicou. Materiál môže byť tekutý, polotekutý, sypký aj prašný. Obmedzujúcim kritériom je nadmerná lepkavosť nasávaného materiálu. Pretože transportným médiom sedimentu je vzduch, nie je potreba jeho riedenie vodou. To je zásadní rozdiel od plávajúcich sacích bagrov a cisternových vozov s vývevovými systémy. Cestný sací bager naviac môže zároveň zaisťovať čistú prepravu sedimentu v kapacitných cisternových nadstavbách a to aj do odľahlých miest uloženia. Existuje tiež možnosť kontinuálnej vykládky do prepravných jednotiek (napr. upravených kontejnerov).

Typické prípady ťažby sedimentov cestným sacími bagrom:

Ťažba sedimentu z nádrží bez vypúšťania vody

Pneumatické sanie významným spôsobom ovplyvňuje vyťaženú sušinu sedimentu, lebo manipulačným médiom nie je voda, ale vzduch. Nie je teda nutné sediment "riediť" a tak sa dosahuje niekoľkonásobne lepších výsledkov vyťaženej sušiny. Tato výhoda sa ešte viac prejaví v prípadoch, kedy nie je možno sediment deponovať v tesnej blízkosti nádrže, ale musí sa prepravovať na určitou vzdialenosť. Sací bager v cisterne naraz odvezie 13 m³ materiálu a to bez vplyvu na znečistenia vozovky. Ušetrí sa tak mierne na dopravných nákladoch a v neposlednom rade náklady na uložení sedimentu.

Ťažba sedimentu z vypustených nádrží

V týchto prípadoch je výhodné nasadenie vtedy, keď nie je možno z časových dôvodov čakať na (čiastočné) vyschnutie sedimentu pre možnosť manipulácie bežnými prostriedkami. Tu je výhodou použitie technológie sacieho bagru pre obťažné fáze, ktorá nie je v rypnom stave. ostatný objem sa potom realizuje bežnými metódami.

Údržba zatrubnených vodných tokov

Tu je výhodou využitie možnosť sania z veľkých vzdialeností (až 300 metrov) a naviac stačí úzky vstupní otvor pre pretiahnutie sacej hadice. Použitie je limitovane percentom obsahu kameňov a ďalších nečistôt presahujúcim dimenziu sacej hadice – metóda je väčšinou vhodná v prípadoch odsávania nánosov pieskového a štrkového charakteru. Ťažba sedimentu neprístupných nádrží.

Malé nádrže, retenčné nádrže, studne

V prípadoch, kedy sa jedná o malé objemy – rádovo o desiatky až jednotky tisíc m³ sedimentu je možno stroje nasadiť okamžite bez príprav, ktoré v ekonomike zákazky predstavuje pri použití bežnej mechanizácie rovnaké fixné náklady pre akúkoľvek veľkú zákazku (vybudovanie nájazdov a príjazdových komunikácií, doprava ťažobných mechanizmov do miesta zákazky atď.). Odbúraním tejto fixnej položky u sacích bagrov môže byť výsledná cena diela nižšia i v prípadoch vyššej jednotkové sadzby za vyzdvihnutie príp. odvoz sedimentov.

Výhody použité technológie:

  • sací výkon 9000 m/hod.
  • priemer sacej hadice DN 200
  • možnosť sanie z veľkých vzdialeností (až 300m)
  • sanie pod vodou
  • suché sanie
  • výtlak nasatého materiálu do veľkých vzdialeností a výšok
  • dobrá priechodnosť terénom - stavební podvozok MAN 8x8
  • možnosť sania aj uhoľného výbušného prachu

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.