Kamerový voz IBAK Panoramo

Úplný okrúhly obraz kanalizácie sa dá na monitore prehliadať pomocou otáčania a vyklápania v rozsahu 360°. Obraz je vybavený umelým horizontom, spätným pohľadom na kanalizáciu  a funkciou ZOOM. Panoramo je možné použiť od priemeru DN 200 až po max. priemery.

Výhody použitej technológie:

 • Ľahká obsluha
 • Automatické zaznamenávanie všetkých informácií
 • Perspektívne zobrazenie kruhového obrazu ( 2 x 180° ) s umelým horizontom a možnosť vyklápania a otáčania
 • Dvojrozmerné zobrazenie rozvinutého potrubia s možnosťou odpočítania rozmerov
 • Možnosť uloženia až 1880 m záznamu
 • Možnosť zálohovania 3D – záznamu so všetkými informáciami v digitálnej podobe
 • Veľká monitorovacia rýchlosť 35 cm/s ( frekventované cesty, križovatky )
 • Dostupnosť kamery 300 m
 • Meranie spádu potrubí
 • Meranie ovality potrubí
 • Meranie veľkosti trhlín
 • Meranie priemeru kanalizačných prípojok

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.