Vysokotlakové zariadenie Hammelmann

Vysokotlakové zariadenie Hammelmann pracuje s tlakom až 2.500 barov pri výkone 57 l/min.

Možnosti využitia v praxi:

Stavebníctvo:

 • otrieskávanie poškodeného betónu
 • otrieskávanie betónových podláh
 • čistenie fasád z betónu, mramoru, žuly apod.
 • odstraňovanie omietok, náterov apod.
 • odstraňovanie grafitov
 • čistenie betonárok, domiešavačov, a pod...
 • historické stavby, výškové stavby, mosty, obytné budovy

Chemický priemysel:

 • čistenie výmenníkov tepla
 • čistení potrubí z vnútornej a vonkajšej strany
 • čistenie reaktorov, sudov, nádrží
 • čistenie armatúr
 • čistenie vo výbušnom prostredí

Služby pre mesta a obce:

 • čistenie kaplniek, pomníkov

Strojárenstvo:

 • čistenie výmenníkov tepla
 • čistenie roštov
 • čistenie žľabov, lamiel
 • odstraňovanie nákovkou 

Komunálna oblasť:

 • čistenie starých a nežiadúcich náterov
 • čistenie náterov a vodorovných značení na cestách
 • čistenie grafitov

Potravinárstvo:

 • čistenie žľabov
 • čistenie dopravníkov
 • čistenie vaní, nádrží, sudov apod.
 • čistenie vzduchových systémov, potrubí a chladiacich systémov

Papierenský priemysel: 

 • čistenie valcovacích stolíc
 • čistenie valcov
 • čistenie dopravníkov
 • čistenie výmenníkov tepla, chladičov apod.

Farmaceutický priemysel:

 • čistenie aj najtvrdších inkrustov s možnosťou dezinfekcie

Doprava: 

 • čistenie letiskových plôch
 • čistenie cisterien automobilových, železničných aj lodných

čistenie podvozkov strojov a zariadení, ťažké stavebné mechanizmy

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.