Mobilný odlučovač ropných látok

Doteraz sa musel celý obsah zariadenia znečisteného ropnými látkami vyvážať a následne zložite likvidovať. To bolo samozrejme spojené so zvýšenými nákladmi a časovými stratami.
Na základe týchto skúseností zaobstarala firma SEZAKO Trnava s.r.o. kombinované vozidlo Ölmaister v prevedení ADR. Toto zariadenie dokáže odlúčiť ropné látky od vody. Táto voda sa používa k opätovnému zavodneniu lapola po čistení a tým sa dá aj znova do prevádzky. Množstvo likvidovaného odpadu je preto minimálne a preto sa minimalizuje aj cena.

Výhody použité technológie:

  • High-Tech-elektronika ku kontrole kvality vypúšťanej odpadnej vody
  • minimálne množstvo likvidovaných odpadov
  • obmedzenie neracionálnych transportov
  • úspora vody k novému naplneniu odlučovačov
  • celková redukcia prevozných nákladov
  • variabilné nasadenie pri ropných haváriách
  • Ölmaister je značným prínosom pre riešenie doterajších ekologických problémov
  • všade tam, kde sa objavujú zmesi vody a ropných látok

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.