Čistenie septikov a žúmp

Zaisťujeme odsávanie a odvoz odpadných vôd zo septikpov, domácích ČOV a žúmp pri rodiných domoch a firemných budovách. V prípade domácích čistiarní je možný aj dovoz aktívneho kalu pre zaistenie funkčnosti ČOV.

Našou technikou sme schopní vyviesť jímku až zo vzdialenosti 70 m od vozidla a to vrátane vyčistenia tlakovou vodou. Každá cisterna disponuje nádržou na čistú vodu a vysokotlakovým čerpadlom, preto je možné vyčistiť upchatý prítok do jímky.

Neodsávame iba vodu, ale odsávame aj hustý sediment na dne septiku. 

Vykonávame aj čistenia a dezifenkciu jímky pre budúce použitie ako zásobáreň dažďovej vody.

Disponujeme cisternami o objeme 8m3, 12m3, 13m3 a v prípade použitia cisternovej vlečky aj 26m3 na jedno pristavenie vozidla.