Čistenie bioplynových staníc

Disponujeme sacími  bágrami  s veľkým sacím výkonom, ktoré sa výborne osvedčili pri čistení bioplynových fermentorov, fermentačných vakov a uskladňovacích jímok.

Pokiaľ je to technicky mozné, používame tiež strojný mechanizmus vo forme rôznych malých nakladačov a 
bágrov, ktoré sediment prihŕňajú k sacej hadici.

Sací báger je schopný nasatý sediment vytlačiť do cisterny, ktorá ho odváža.

Pri odsávání používáme sacú hadicou o priemere DN 200 a potrebnej dĺžky.

V prípade, že sací báger odsáva sediment, ktorý prihŕňa nakladač a ďalej ho prepustí do pristavenej cisterny, je schopný takto odsať až 300 m3 za zmenu.