Tlakové skúšky kanalizácie

Prevádzame tlakové skúšky kanalizácie špičkovým prístrojom od firmy Sklarz.

V spojení s kamerovým záznamom a meraním tlakových skúšok dostávate istotu o správnom prevedení výstavby kanalizácie. Dá sa previesť aj lokálne meranie, napr. zmerať každý spoj v úseku kanalizácie samostatne a tím lokalizovať presne závadné miesto. Protokoly sú v tlačenej, prehľadnej podobe ihneď k dispozícii.

Výhody použitej technológie

  • overenie bezchybnej výstavby kanalizácie
  • výsledky merania v tlačenej podobe s protokolmi o meraní ihneď k dispozícii
  • grafické znázornenie priebehu skúšky