Vitajte na našich stránkach

Tlačiť E-mail
mapa_sk_regiony
 • Firma SEZAKO, s.r.o. je jedna z najvýznamnejších firiem pôsobiacich v oblasti

  odpadového hospodárstva  na území Slovenskej republiky a v Českej republike. Bola

  založená v roku 2004 v Trnave a dnes patrí medzi najperspektívnejšie podniky

  v odpadovom hospodárstve.

 • Našou prioritou je poskytovať kvalitné a komplexné služby v oblasti čistenia a

  monitorovania kanalizácie, zneškodňovanie a prepravy odpadov, poradenstvo

  s nakladaním s odpadmi a špeciálne práce pri odstraňovaní ekologických havárií.

 • Ale hlavne spokojný zákazník, ktorému ponúkame aplikáciu najmodernejších

  technológií s cieľom poskytnutia čo najkvalitnejších služieb.


Z našej histórie – začiatky firmy

Prvá naša technika, s ktorou sme začínali, bol hydročistič, napojený na fekálny voz P V3S. Postupom času sme nakúpili novú techniku pre čistenie, rozšírenou o monitorovacie zariadenie svetovej triedy. Pri doplňovaní techniky sme kládli veľký dôraz na skúsenosti, získané behom svojej činnosti a zamerali sme sa na efektivitu a kvalitu práce.

sací vůz Praga V3S se závěsným hydročistícím zařízením sací vůz Praga V3S se závěsným hydročistícím zařízením

Naším cieľom je kvalitná práca – spokojný zákazník. V súčasnej dobe patríme k najväčším firmám ako v Českej, tak i v Slovenskej republike, ktoré prevádzajú služby v oblasti čistenia a monitorovania kanalizácie, práce sacím bagrom alebo odvoz nebezpečného odpadu cisternou – ADR. Našu prácu najlepšie ocenili mestské a obecné úrady, Vodovody a kanalizácie, vojenské útvary, elektrárne, teplárne, uhoľné bane a firmy od malých živnostníkov až po veľké giganty, vrátane chemického priemyslu.